A jelentkezés feltételei

A jelentkezés feltételei a következők:

 • Európai uniós állampolgárság
 • A magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete
 • Államilag elismert angol középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány
 • Legalább középfokú iskolai végzettség
 • Betöltött 20. életév
 • Büntetlen előélet

Jelentkezéskor a következőket kérjük:

 • Fényképes önéletrajz
 • Legalább középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat adatai
 • Államilag elismert angol középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány adatai

Az ideális jelölt

 • kiválóan kommunikál;
 • kiegyensúlyozott és felelősségteljes;
 • gyorsan és hatékonyan hoz döntéseket;
 • képes egyszerre több dologra figyelni, akár huzamosabb ideig is;
 • jó problémamegoldó;
 • szeret csapatban dolgozni.

A kiválasztás folyamata

1. kör:     Regisztráció 
2-3. kör:  FEAST képességfelmérő tesztek
4. kör:      Mini-interjú
5. kör:      Repülőorvosi vizsgálat
6. kör:      Assessment Center

Az irányítás izgalmas és összetett feladat, amely speciális készségeket és képességeket igényel, ezért a jelentkezők közül egy többfordulós felvételi eljárásban választjuk ki azokat, akik részt vehetnek a légiforgalmi irányító képzésen.

1. kör: Regisztráció 

 • Fényképes önéletrajz
 • Legalább középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat adatai
 • Államilag elismert angol középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány adatai


2 - 3. kör: FEAST képességfelmérő tesztek

A FEAST I teszt előtt személyesen, a tesztírás helyszínén ellenőrizzük, hogy a jelentkező rendelkezik-e legalább középfokú angol nyelvvizsgával és legalább középfokú végzettséget igazoló dokumentummal.

A kiválasztási eljárás második és harmadik körében a jelentkezők kognitív képességeit, angol nyelvtudását, valamint a légiforgalmi irányító munkakör ellátásához fontos személyiségjegyeket mérjük.
 A teljesség igénye nélkül néhány kompetencia, melyeket a FEAST tesztek vizsgálnak: átfogó, logikus gondolkodásmód; gyors és hatékony döntéshozatal; megosztott figyelem; rövidtávú memória, térbeli orientáció, stb.

A fenti kognitív képességek és az angol nyelvtudás mérésére az Eurocontrol által kifejlesztett, Európa szerte alkalmazott, számítógép alapú  FEAST teszteket (First European Air Traffic Controller Selection Test I-II) használjuk. A feladatok angol nyelven vannak és három részből épülnek fel: útmutató, gyakorló feladatok és példák, illetve maga a teszt, így az éles helyzet előtt van lehetőség átolvasni és gyakorolni a feladatokat. A FEAST tesztek sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen a magabiztos középfokú angol nyelvtudás!

A jelentkezők számára a tesztelés nem jár költséggel, a tesztek anyagi terhét a HungaroControl viseli.

A FEAST tesztek időpontjáról és a fontos tudnivalókról minden érintettet az általa megadott e-mail címen keresztül előzetesen értesítünk.

További információk a FEAST tesztről: https://feast-info.eurocontrol.int/

4. kör: Mini-interjú

Azok a jelentkezők, akik sikeresen teljesítették a FEAST I és II teszteket, részt vesznek egy rövid személyes interjún is. A beszélgetés célja annak a felmérése, hogy fennáll-e a jelentkezőnél olyan személyiség- vagy viselkedésbeli kockázat, mely nem teszi lehetővé a légiforgalmi irányító képzés megkezdését.


5. kör: Repülőorvosi vizsgálat

A kiválasztás következő lépése a repülőorvosi vizsgálat. Ez a kiválasztási lépés az egészségügyi alkalmasságot hivatott felmérni, amit szigorú feltételek és hatósági szabályok együttesen határoznak meg.

A HungaroControl által előzetesen egyeztetett időpontban kell a kb. 3-4 órát igénybe vevő repülőorvosi vizsgálaton megjelenni. Az alkalmassági vizsgálat és az arról kiállított igazolás díja jelenleg 70.000 Ft/fő. A vizsgálat díját számla ellenében visszafizeti a HungaroControl.  
Alkalmas minősítés hiányában a jelentkező nem folytathatja a kiválasztást, illetve nem kezdheti meg a képzést. További részletek az orvosi vizsgálatról: https://repuloorvos.hu/
Alkalmasságot kizáró tényezőkről további tájékoztatás az alábbi linken érhető el (A 3. osztályú orvosi minősítésre vonatkozó részletes követelmények, 10. oldal).

Az orvosi vizsgálattal párhuzamosan zajlik egy büntetlen előéletet vizsgáló, a légiközlekedési hatóság által végrehajtott fokozott védelmi háttérellenőrzés, valamint a továbbjutó jelentkező kitölt majd egy magyar nyelvű személyiségtesztet is.


6. Assessment Center (AC)

A kiválasztás utolsó lépése az úgynevezett Assessment Center, ahol szociális (pl.: együttműködés, csapatmunka) és egyéb kompetenciákat (pl: stressztűrés) vizsgálunk. Egy AC napon 4 jelölt és 8 értékelő részvételével zajlik és körülbelül 6-7 órát vesz igénybe.

Az Assessment Centert követően meghozzuk a végső döntést arra vonatkozóan, hogy kik lesznek azok, akik az 2024 augusztusában megkezdhetik a légiforgalmi irányító képzést.

A képzés

 

A képzés helyszíne: A HungaroControl Zrt. képzési központja, illetve munkahelyei.
Cím: 1185 Budapest, Igló u. 33-35.
A képzés időtartama körülbelül 2 év

A foglalkoztatás feltételei

A légiforgalmi irányító kiválasztási folyamatot sikeresen teljesítő, képzésre kiválasztott résztvevőket a tanfolyam kezdetétől határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatjuk, amelynek feltétele légiközlekedési hatóság által végrehajtott fokozott védelmi háttérellenőrzésen való megfelelés. A munkaviszony fennállása alatt munkabért fizetünk, jelenlegi szabályozások alapján cafeteria juttatásra is jogosult a felvételt nyert jelölt.

A képzés napi időbeosztása

Az elméleti képzési szakaszában az oktatás normál munkaidőben zajlik, hétköznaponként 08.00-tól 16.00 óráig.

A tanfolyam mellett lehet munkát vállalni?

A képzésen túli munkavállalás nem javasolt, azonban nem is tiltott. A képzés sok figyelmet és energiát igényel, ezért azt javasoljuk, hogy az, aki részt vesz a képzésen, kizárólag a tanulmányaira koncentráljon, mert a hiányzási és vizsgaszabályok szigorúak, ezek megszegése esetén a hallgató kizárható a további képzésből.

Hiányzási szabályok

A hiányzás okát a hallgatónak minden esetben igazolnia kell. A tanulmányi szabályzatban meghatározott mértéket meghaladó késés vagy hiányzás a tanfolyamról való kizárást vonja maga után.

A képzésről röviden

A képzés négy fő részből áll:

 • Első év: alapító, jogosító és átmeneti képzés
 • Második év: munkahelyi gyakorlati képzés

Szimulátor (mint a képzés meghatározó eleme)

A szimulátorban a képzés során a hallgatók a gyakorlatban alkalmazzák az elméleti tanfolyamon megszerzett ismereteket. Elsajátítják a légiforgalmi irányításhoz szükséges tudást, fejlesztik a szükséges képességeket, megismerkednek a szakmában általánosan használt gyakorlati megoldásokkal. Megtanulják kezelni a rádiótávbeszélő berendezést, valamint begyakorolják a rádiótávbeszélő kifejezések használatát. A haladó szimulátoros képzés során a hallgatók arra a részterületre és egységhez kapnak kiképzést, ahol munkahelyi képzésüket tölteni fogják.

Megismerkednek az egység felelősségi területéhez tartozó légtérrel, eljárásokkal, körzeti egyezményekkel. Ízelítőt kapnak az általánosan előforduló forgalomáramlásról, valamint megismerkedhetnek a leggyakrabban előforduló konfliktushelyzetekkel, gyakorolják azok megoldását.

Az elméleti és szimulátoros képzés, valamint az angol nyelvi követelmények sikeres teljesítését követően a hallgató jogosulttá válik a gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély megszerzésére.

Munkahelyi gyakorlat

A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély birtokában a hallgatók további elméleti és szimulátoros gyakorlati képzésen vesznek részt, ezt követően a munkahelyi gyakorlattal folytatódik az oktatás. A munkahelyi gyakorlat a HungaroControl Zrt. irányítói munkahelyein történik. Az időbeosztás megegyezik a légiforgalmi irányítók munkarendjével, a jelenlegi gyakorlat szerinti 12-24-12-72 beosztással (a munkáltató a változtatás jogát fenntartja).

A képzés költségei és a képzés alatti juttatások

A HungaroControl Zrt. a képzés időtartamára tanulmányi szerződést köt a hallgatókkal, melyben a képzés költségeit átvállalja a hallgatóktól. A tanulmányi szerződésben a hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tanfolyam elvégzését követően, a szakszolgálati engedély megszerzése után legalább 10 évig munkaviszonyban marad a HungaroControl Zrt.-nél. Amennyiben a hallgató önhibájából nem fejezi be a képzést (például igazolatlanul marad távol az órákról, nem jelenik meg a vizsgán) vagy a munkaviszonyát 10 éven belül megszakítja, a képzés addig felmerült költségeit, és egyéb ráfordításait időarányosan meg kell térítenie.
A képzés alatt a hallgatók alapbért kapnak. A képzés elején ennek mértéke br. 350.000 HUF/hó. Egy későbbi fázisban ez az összeg br. 400.000 HUF/hó-ra emelkedik. A munkahelyi gyakorlat alatt a gyakornok hallgató fizetése br. 450.000HUF/hó, illetve itt már megilleti a hallgatót műszakpótlék is, mely kb. 15-20%. A teljes képzés alatt jár cafeteria juttatás is, mely jelenleg br. 500.000 HUF/év.