A jelentkezés feltételei

Tovább

A jelentkezés feltételei a következők:

 • Államilag elismert angol középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány
 • Legalább középfokú iskolai végzettség
 • Európai uniós állampolgárság
 • A magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete
 • Betöltött 18. életév
 • Büntetlen előélet

Jelentkezéskor a következőket kérjük:

 • Fényképes önéletrajz
 • Legalább középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat adatai
 • Államilag elismert angol középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány adatai

Az ideális jelölt

 • átlátja a komplex helyzeteket;
 • rugalmas és gyorsan kezeli a váratlan szituációkat;
 • kitűnően kommunikál;
 • kreatív problémamegoldó;
 • képes és akar csapatban dolgozni.

A kiválasztás folyamata

Tovább

1. kör:        Regisztráció 
2-3. kör:     FEAST I teszt
4. kör:        Személyes beszélgetés
5. kör:        Repülőorvosi vizsgálat és magyar nyelvű személyiségteszt
6. kör:        Assessment Center

A repüléstájékoztatás izgalmas és összetett feladat, amely speciális készségeket és képességeket igényel, ezért a jelentkezők közül egy többfordulós felvételi eljárásban választjuk ki azokat, akik részt vehetnek a Repüléstájékoztató képzésen.

1. kör: Regisztráció és adatok megadása

 • Fényképes önéletrajz
 • Legalább középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat adatai
 • Államilag elismert angol középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány adatai

2-3. kör: Képességtesztek

A FEAST I teszt előtt személyesen, a tesztírás helyszínén ellenőrizzük, hogy a jelentkező rendelkezik-e legalább középfokú angol nyelvvizsgával és legalább középfokú végzettséget igazoló dokumentummal.

A FEAST I teszttel a jelentkezők kognitív képességeit, angol nyelvtudását, valamint a repüléstájékoztató munkakör ellátásához fontos személyiségjegyeket mérjük.

A teszt során a mért kompetenciák köre igen széles, melyek a munka ellátásához elengedhetetlenül szükségesek. A teljesség igénye nélkül néhány kompetencia, melyeket a tesztek vizsgálnak: logikus gondolkodás; gyors és hatékony döntéshozatal; megosztott figyelem; rövidtávú memória, térbeli orientáció stb.

A fenti kognitív képességek és az angol nyelvtudás mérésére az Eurocontrol által kifejlesztett, Európa-szerte alkalmazott, számítógép alapú FEAST teszteket (First European Air Traffic Controller Selection Test) használjuk. A feladatok angol nyelven vannak, és három részből épülnek fel: útmutató, gyakorló feladatok, illetve maga a teszt. A FEAST tesztek megértése magabiztos középfokú nyelvtudást igényel.

A jelentkezők számára a tesztelés nem jár költséggel, a tesztek anyagi terhét a HungaroControl Zrt. viseli.

A FEAST tesztek lehetséges időpontjáról, helyszínéről és a fontos tudnivalókról minden érintettet az általa megadott e-mail címen keresztül előzetesen értesítünk. További információk a FEAST tesztről: www.feast.info

4. kör: Személyes beszélgetés 

Azok a jelentkezők, akik sikeresen teljesítették a FEAST I tesztet, részt vesznek egy rövid személyes interjún egy ún. mini interjún. A beszélgetés célja annak a felmérése, hogy fennáll-e a jelentkezőnél olyan személyiség- vagy viselkedésbeli kockázat, mely nem teszi lehetővé a repüléstájékoztató képzés megkezdését.

5. kör: Egészségügyi alkalmasság vizsgálata

Amennyiben a jelentkező a személyes beszélgetésen is megfelelt, a következő lépés számára a repülőorvosi vizsgálat. Ez a kiválasztási lépés az egészségügyi alkalmasságot hivatott felmérni, amit szigorú feltételek és hatósági szabályok együttesen határoznak meg.

A vizsgálaton egy előzetesen egyeztetett időpontban kell megjelenni, melynek költségeit számla ellenében a HungaroControl megtéríti. Az alkalmassági vizsgálat és az arról kiállított igazolás díja jelenleg 70.000 Ft/fő. Tapasztalataink alapján a vizsgálat kb. 3-4 órát vesz igénybe.

Alkalmas minősítés hiányában a jelentkező nem folytathatja a kiválasztást, illetve nem kezdheti meg a képzést.
További információ az orvosi vizsgálatról: https://repuloorvos.hu/

Az orvosi vizsgálattal párhuzamosan zajlik a légiközlekedési hatóság által végrehajtott fokozott védelmi háttérellenőrzés, valamint az Assessment Centerre bejutott jelentkező kitölt egy magyar nyelvű személyiségtesztet is.


6. Assessment Center (AC)

Utolsó lépésként, azon jelentkezők számára, akik a FEAST teszten az adott évben a legjobb eredményt érték el és a személyes beszélgetésen is megfeleltek, következik az úgynevezett Assessment Center, ahol szociális (pl.: együttműködés, csapatmunka) és egyéb kompetenciákat (pl: stressztűrés, kommunikációs készség) vizsgálunk. Egy AC 4 jelölt és 6 értékelő részvételével zajlik és körülbelül 6 órát vesz igénybe.

Az Assessment Centert követően meghozzuk a végső döntést arra vonatkozóan, hogy kik lesznek azok, akik 2024 szeptemberében megkezdhetik a képzést.

A képzés

A képzés helyszíne: A HungaroControl Zrt. képzési központja
Cím: 1185 Budapest, Igló u. 33-35.
A képzés időtartama: körülbelül 1 év

A foglalkoztatás feltételei

A Repüléstájékoztató kiválasztási folyamatot sikeresen teljesítő, képzésre kiválasztott résztvevőket a tanfolyam kezdetétől határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatjuk, amelynek feltétele az Alkotmányvédelmi Hivatal által végzett háttérellenőrzésén való megfelelés. A munkaviszony fennállása alatt munkabér és a jelenlegi szabályozások alapján cafeteria illeti meg a hallgatót.

A képzés napi időbeosztása

Az elméleti képzési szakaszban az oktatás hétköznaponként általában 08.00 és 16.00 óra között zajlik.

Munkát lehet vállalni a képzés mellett?

A munkavállalás nem tiltott, de azt javasoljuk, hogy az, aki részt vesz a képzésen, kizárólag a tanulmányaira koncentráljon, mert a hiányzási és vizsgaszabályok szigorúak, ezek megszegése esetén a hallgató kizárható a további képzésből.

A képzésről röviden

Szimulátor 

A szimulátorban a képzés során a hallgatók a gyakorlatban alkalmazzák a korábbi elméleti részben megszerzett ismereteket. Elsajátítják a repüléstájékoztatáshoz szükséges tudást, fejlesztik a szükséges képességeket, megismerkednek a szakmában általánosan használt gyakorlati megoldásokkal. Emellett megtanulják kezelni a rádiótávbeszélő berendezést, valamint begyakorolják a rádiótávbeszélő kifejezések használatát. 

Megismerkednek az egység felelősségi területéhez tartozó légtérrel, eljárásokkal, körzeti egyezményekkel. Ízelítőt kapnak az általánosan előforduló forgalomáramlásról, valamint megismerkedhetnek a leggyakrabban előforduló konfliktushelyzetekkel, gyakorolják azok megoldását.

Az elméleti és szimulátoros képzés, valamint az angol nyelvi követelmények sikeres teljesítését követően a hallgató jogosulttá válik a munkahelyi gyakorlat megkezdésére.

Munkahelyi gyakorlat

A gyakornok az elméleti és a szimulátoros képzést követően munkahelyi gyakorlattal folytatja a képzést, mely tapasztalt repüléstájékoztató felügyelete mellett történik. Az időbeosztás megegyezik a repüléstájékoztatók munkarendjével, ami az alábbiakat jelenti: 12 óra nappalos műszak után 24 óra pihenő, majd 12 óra éjszakai műszak után 72 óra pihenő. 

A képzés költségei és a képzés alatti juttatások

A képzés időtartamára a munkaszerződés mellett tanulmányi szerződést is kötünk a hallgatókkal. Ebben a képzés költségeit a HungaroControl Zrt. átvállalja a hallgatóktól. A tanulmányi szerződésben a hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tanfolyam elvégzését követően, a szakszolgálati engedély megszerzése után legalább 5 évig munkaviszonyban marad a HungaroControl Zrt.-nél. Amennyiben a hallgató önhibájából nem fejezi be a képzést (például igazolatlanul marad távol az órákról, nem jelenik meg, vagy felkészületlenül jelenik meg a vizsgán), vagy a munkaviszonyát 5 éven belül megszakítja, a képzés addig felmerült költségeit, és egyéb ráfordításait időarányosan meg kell térítenie.
A képzés alatt a hallgatók alapbért kapnak. A képzés elején ennek mértéke br. 350.000 HUF/hó. A munkahelyi gyakorlat alatt a gyakornok hallgató fizetése br. 450.000HUF/hó, illetve itt már megilleti a hallgatót műszakpótlék is, mely kb. 15-20%. A teljes képzés alatt jár cafeteria juttatás is, mely jelenleg br. 500.000 HUF/év.