arrow-down bflogo-201511bigfish breadcrumbarrow circle-arrow facebook Asset 2galeria h3-lines hc-uszt hc-youtube image-lines-small image-lines instagramkepnagyitas linkedin logo-slogan logo_sq magyarbrands pager-arrow-left pager-arrow-right pilot-pipe search-thin search small-arrow-down-grey small-arrow-down-white small-arrow-down

Állásajánlatok

Junior Key Account Manager

Szeretnél egy innovatív, stabil hátterű vállalat tagja lenni? Érdekel a repülés világa? A több mint 700 főt foglalkoztató HungaroControl Zrt. világszínvonalú szolgáltatást nyújtó, tudásintenzív, kutatás-fejlesztésre nagy hangsúlyt helyező cég, mely a teljes magyar légtérben és a Koszovó feletti magas légtérben irányítja a repülőgépeket és garantálja azok biztonságos közlekedését.

Üzletfejlesztési Igazgatóságunk épülő csapatába keressük leendő szakértő munkatársunkat Junior Key Account Manager munkakör betöltésére

Munkaköri feladatok:

 • potenciális ügyfelekkel, partnerekkel történő kapcsolatépítés, és folyamatos kapcsolattartás;
 • értékesítési és projekt folyamatok tanácsadói támogatása;
 • piacelemzési és értékesítési lehetőségekkel kapcsolatos elemzések elkészítése;
 • partnerekkel kapcsolatos szerződés kialakításában, tárgyalásokban és szerződések utánkövetesében történő aktív részvétel;
 • ajánlatok, tenderek összeállításában való aktív részvétel;
 • ügyféltalálkozók, előadások, szakmai bemutatók szervezésével és megtartásával kapcsolatos feladatok ellátása;
 • pályázat és projekt részvételi lehetőségek figyelemmel kísérése;
 • termékfejlesztési folyamatok aktív támogatása;

 

Jelentkezés feltételei:

 • felsőfokú gazdasági/műszaki végzettség;
 • legalább két éves termék-, szolgáltatás értékesítésben megszerzett tapasztalat (regionális vagy nemzetközi tapasztalat előny);
 • proakítv, kiemelkedő kapcsolatteremtő személyiség;
 • rugalmasság;
 • legalább aktív társalgási angolnyev-tudás;
 • az MS Office programok erős felhasználói szintű ismerete

 

Amit kínálunk:

 • speciális technológiák, technológia környezet megismerésének lehetősége;
 • képzési lehetőségek ;
 • versenyképes jövedelem;
 • kulturált munkakörnyezet;

 

Munkarend: általános, heti 5 napos munkarend

 

Jelentkezési határidő: 2017. július 10.

A jelentkezést magyar és angol nyelvű, részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél csatolásával az alábbi e-mail címre várjuk: karrier@hungarocontrol.hu

 

 

Információ: www.hungarocontrol.hu/kapcsolat

TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL

 

 1. Az álláspályázatra történő jelentkezéssel Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezésével egyidejűleg, elektronikus úton megküldött adatokat a HungaroControl Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045570) az alábbiak szerint kezelje:

   

 1. Kezelt adatok: Az álláspályázatra jelentkező személyek által megküldött önéletrajzban és motivációs levélben szereplő személyes adatok (így különösen: születési hely és idő, iskolai végzettség, nyelvismeret, korábbi munkaviszony), e-mail cím;
 2. Adatkezelés célja: a konkrét, megpályázott állásra való alkalmasság előzetes megítélése, az érintett esetleges jövőbeni álláspályázatokban való részvételének biztosítása, a munkaerő-toborzást segítő statisztikák készítése;
 3. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása;
 4. Adatkezelő: a HungaroControl Zrt. HR és Bér Osztályának munkatársai, valamint az érintett szakterület vezetője (telefonszám: +3612934444 e-mail: karrier@hungarocontrol.hu);
 5. Adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 1 évig;
 6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-5628/2012.

   

   

 1. Tájékoztatjuk arról, hogy a HungaroControl Zrt. a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag fentiekben felsorolt személyek ismerhetik meg. Az adatokat az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül - a hatóságok és más szervek részére történő jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével - harmadik személy részére a HungaroControl Zrt. nem adja át.

   

 2.  Tájékoztatjuk, hogy a megadott adatok tekintetében a HungaroControl Zrt. adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

   

 3. Tájékoztatjuk, hogy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a HungaroControl Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a HungaroControl Zrt., az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve akkor, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

  Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéséről a HungaroControl Zrt. 15 napon belül nem ad tájékoztatást, vagy a tiltakozás kapcsán hozott döntésével Ön nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

   

 4. Tájékoztatjuk, hogy Önnek jogában áll a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti azok módosítását, törlését, zárolását, továbbá visszavonhatja hozzájárulását.

   

 5. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ügyfélszolgálat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A per - választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. A Tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.